BON VOYAGE.

BON VOYAGE.

FREE BMW HOLIDAY CHECK.

เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ขอมอบของขวัญพิเศษต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ด้วยบริการ BMW Holiday Check

ตรวจเช็ค BMW ของคุณก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาล ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธ.ค. 60*

เฉพาะที่ เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส สาขาจรัญสนิทวงศ์ เท่านั้น

สำรองคิวเข้ารับบริการ โทร. 02-880-0999 หรือ คลิก

update at 2018-08-05 16:18:29